13 Ekim 2014 Pazartesi

KOLONİ YONETİMİBu konu arıcılığın en önemli konularından biridir
fakat genelde ülkemizde fazla uzerinde durulmaz
koloni yonetimi bir ülkenin aynı zamanda bal verimini belirler
her arıcı farklı alanda çalışmaktadır
bizde bal üzerine çalıştığımızdan
bu konu önemli olmaktadır
koloni yonetiminde onemli olan
arının 80 000 mevcududur
bu amaçla
katlı kovanalrda bal yonlendirme yaparken
araya izgara konursa
2 katta yavru olmaz fakat
bu arada arı alt katta hapsedilmiş olmaktadır
2 bal sağımı sonrası arı bitmektedir
ızgarq konursa arı alt kata hapsedilmiş
bunun sonucu bal olur fakat arı mevcudu düşer
2 katta bal olur fakat yavru olmaz
bu nedenle 1 kat  ile 2 kat arasında izgara olmamalıdır
eğer ızgara olursa arı 3 kat mevcuda çıkamaz
arı 2 kata orta kısıma yavru yapmalı 
yan kısımlar ballı olmalıdır
2 ve 3 bal sağımları için arı mevcudu 15 çıtadan aşağı düşmemelidir
10 çıta arı bal toplayamaz
mevcut en az 15 çıta olmalıdır
1 bal sağımı ile biten arı ırkları gezginci arıcılkta kullanılmamalıdır
1 kez bal sağımı ile biten arı kullanılırsa
2 bal sağımında yeniden arı oluşturmak gereklidir
1 kez bal sağımı iel biten arılarda
zaten arıcı arıyı 2 ye bölmektedir
arının yarısı sabitte yarısı gezgindedir 
böylece 2 taraflı bal almaktadır
bazı arıcılar  arının baldan sonra bittiğinin 
farkında bile değildir
avrupada genelde kuluçka alanı 2 kattır
3 kat ballıktır
arı 1 bal akımında 3 katı sağılır
arı 2 kat kuluçka ile bala girer
bu arıyle 3 kez bal sağmak mumkundur
arı tek kata mahkum edilmez
arı devamlı yavru alanını 20 çıtada oğul vermeden devam ettirir
önemli noktalardan biride şudur
bal sağarken kesinlikle orta kısımda 2 katta yavru olmalıdır
eğer yoksa arı mevcudu biter
kısaca yavru alanı 15 çerçeve ve üstü olmalıdır
arı dar alana 10 çıtaya hapsedilmemelidir
Kuluçkalığı 10 çıta ve üstüne ızgara koyarsak
arı bu gücü yakalayamaz. 
bu çok önemli bir detaydır 
15 çıtalık bir alan arıların yavrulama faliyetine bırakılmalıdır 
bu arıyle 2 bal akımına girmek mumkun değildir
 arı seçerken bu arıya dikkat etmeliyiz
ülkemizde
yanlış koloni yonetimi ile
arılar 20 çıta olmadan sezonu kapatan arıcı vardır
bir kısmıda arıyı  kilitlediğinden arı oğula gider ve 80 000 mevcudu yakalayamaz
sebep yanlış koloni yonetimidir
gezginci arıcılıkta kullanılacak arı
sabit arıcılıkta kullanılacak arıdan farklı olmalıdır
bu arı baldan bala geçişte bitmeyen arı olmalıdır
bu nedenle katlı çalışma yontemini arıcı iyi bilmelidir
bal almak için
biri sürü yontem mevcuttur
destek koloni sisitmi
tarlacı toplama
2 arıyı birleştirme
gibi yontemler mevcuttur
arıcı ortama göre istediği metodu seçer

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder